Lösningen

  • Löv och skräp stoppas eektivt INNAN det pluggar igen stuprören.
  • POLY-NET® LÖVSTOPP kläms enkelt ner i hängrännan och håller sig självt på plats mellan rännans ytterkant och taköver - häng/innerplåt.
  • Fallande löv lägger sig på den välvda ytan, torkar ut och blåser bort.
  • Garanterat konstant vattenöde rensar rännor och rör från frömjöl, barr och liknande.
  • Takrännor utrustade med POLY-NET® LÖVSTOPP kan aldrig mer bli igensatta.

       Nu kan vi njuta
av den härliga
     Hösten!

="Youtube