• Pressa ihop plaströret och tryck ner det i rännan. Slitsen måste ligga nedåt. Röret håller sig självt på plats mellan ränna och taköverhäng. Om taket saknar överhäng bör röret fixeras med beslag på varje meter. Rören läggs dikt efter varandra i längdriktningen.
  • Klipp upp öppningar för stuprören. Tag bort lövsilen.
  • Klipp till kanterna snett så att de passar hörnen.
  • Stäng ute småfåglar genom att klippa upp och vika in bitarna.

Passar alltid

Bredd ränna Art.Nr.
80 mm R 174/0
100 + 125 mm R 172/0
150 + 180 mm R 178/0
All information återspeglar NSW´s nuvarande teknologi och kunskap och är endast ämnad att ge information om NSW`s produkter och dess användningsområden. Den är inte ämnad att garantera produktegenskaper eller lämplighet för specifika applikationer.